Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj.

logo

 

Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje statutární město Chomutov.

logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Azylový dům Písečná (AD Písečná)

 

Posláním AD Písečná je prostřednictvím pobytové služby umožnit osamělým ženám, mužům, matkám/ženám či rodinám s dětmi řešit vlastní nepříznivou situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

Snahou je podpořit schopnosti a dovednosti klienta, aby se dokázal nejenom začlenit zpět do pracovního procesu, získat samostatné bydlení, ale i zvýšit jeho samostatnost, sebevědomí, odpovědnost a posílit rodičovské kompetence.

Služba je plánována individuálně, což uživatelům sociální služby v AD Písečná umožňuje rozhodovat o dalším způsobu a směřování svého života.

Cílem AD Písečná je opětovné začlenění uživatele sociální služby do běžného samostatného života ve společnosti za využití klientových možností, místních zdrojů a přirozených sociálních sítí.

 

Cílová skupina (okruh osob, kterým je sociální služba určena):

Muži, ženy, matky/ženy s dětmi (0 - 18 let) a rodiny s dětmi (0 - 18 let) nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení (osoby bez přístřeší, osoby v krizi). Děti do 18 let jsou přijímány pouze se zákonným zástupcem

Službu nemůžeme poskytnout osobám, které potřebují psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, osobám s mentálním a smyslovým handicapem, osobám vyžadující bezbariérovost.   

 

Kapacita a ubytování: 

AD Písečná disponuje 16 standardně vybavenými pokoji, na každém oddělení se nachází společenská místnost, společné sociální zařízení a kuchyňka. Celková kapacita je 50 lůžek. Muži, ženy, matky/ženy s dětmi a rodiny s dětmi jsou ubytováni na samostatných odděleních, děti pouze společně se zákonným zástupcem.

Ubytování se poskytuje zpravidla na 1 rok.

Do azylového domu nesmí být vneseny předměty, které nevyhovují hygienickým nebo bezpečnostním předpisům. Z provozních důvodů není možné chovat žádná domácí zvířata.

V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina), studená a teplá voda. Po dohodě s vedoucí střediska si může uživatel pokoj vybavit vlastními doplňky (květina, obrázek…), popřípadě menšími elektrospotřebiči, např. rádio, jejichž revizi hradí klient z vlastních zdrojů.

 

Co klientům nabízíme:

 • vytváříme podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • podmínky pro osobní hygienu a úklid
 • možnost praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 

Práva a povinnosti klientů:

 • právo na důstojné zacházení a svobodné rozhodování
 • právo stěžovat si 
 • povinnost dodržovat Domácí řád AD Písečná
 • nejsou dovoleny hádky, opilství, hrubé chování vůči druhým osobám 

 

Nejčastější dotazy

Kolik stojí pobyt v Azylovém domě Písečná?

Podrobněji naleznete: Azylový dům - žádosti, dokumenty, úhrady

 

Máte v azylovém domě jednolůžkové pokoje?

Azylový dům nedisponuje jednolůžkovými pokoji.

 • oddělení žen - 4x dvoulůžkové pokoje a 1x třílůžkový pokoj.
 • oddělení matek - 5 pokojů - každá matka bydlí se svými dětmi 
 • oddělení mužů - 3 pokoje - třílůžkový, čtyřlůžkový, pětilůžkový
 • oddělení rodin s dětmi - 3 pokoje -  třílůžkový, čtyřlůžkový, sedmilůžkový

 

Mohu si azylový dům prohlédnout předem?

Ano, každý žadatel je na tuto možnost upozorňován a v případě zájmu je azylovým domem proveden.

Organizace navíc jedenkrát ročně pořádá Den otevřených dveří, kdy si může každý přijít azylový dům prohlédnout.

 

Mohou klienti azylového domu přijímat návštěvy?

Uživatel našeho azylového domu má možnost v průběhu dne přijímat návštěvy v návštěvní místnosti denně od 9:00 hod. do 20:00 hod. 

Po dohodě s pracovníkem střediska lze povolit na pokoji daného klienta návštěvu nejbližšího rodinného příslušníka a to jen na dobu nezbytně nutnou (doporučeno cca 30 minut).