Volná pracovní místa

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Azylový dům Písečná (AD Písečná)

 

Číslo registrace:       8611619

Motto:                       „Pomůžeme vám najít novou cestu“

 

Poslání:

Posláním AD Písečná je prostřednictvím pobytové služby umožnit osamělým ženám, mužům, matkám a ženám či rodinám s dětmi řešit vlastní nepříznivou situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

Snahou je podpořit schopnosti a dovednosti klienta, aby se dokázal nejenom začlenit zpět do pracovního procesu, získat samostatné bydlení, ale i zvýšit jeho samostatnost, sebevědomí a odpovědnost a posílit rodičovské kompetence.

Služba je plánována individuálně, což uživatelům sociální služby v AD Písečná umožňuje rozhodovat o dalším způsobu a směřování svého života.

 

Cíl služby:

Cílem AD Písečná je opětovné začlenění uživatele sociální služby do běžného samostatného života ve společnosti za využití klientových možností, místních zdrojů a přirozených sociálních sítí.

 

Cílová skupina (okruh osob, kterým je sociální služba určena):

Muži, ženy, matky/ženy s dětmi (0-18 let) a rodiny s dětmi (0 - 18 let) nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení (osoby bez přístřeší, osoby v krizi). Děti do 18 let jsou přijímány pouze se zákonným zástupcem.

Od ledna 2019 byla tato služba rozšířena o rodiny s dětmi.

 1. otec + matka s dětmi
 2. partnerské páry s dětmi

Službu nemůžeme dále poskytnout osobám, které potřebují psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, osobám s mentálním a smyslovým handicapem, osobám vyžadující bezbariérovost.   

 

Kapacita a ubytování: 

AD Písečná disponuje 16 standardně vybavenými pokoji, na každém oddělení se nachází společenská místnost, společné sociální zařízení a kuchyňka. Celková kapacita je 50 lůžek. Muži, ženy, matky/ženy s dětmi a rodiny s dětmi jsou ubytováni na samostatných oddělených , děti pouze společně se zákonným zástupcem.

 

Ubytování se poskytuje zpravidla na 1 rok.

Do azylového domu nesmí být vneseny předměty, které nevyhovují hygienickým nebo bezpečnostním předpisům. Z provozních důvodů není možné chovat žádná domácí zvířata.

 

V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina), studená a teplá voda. Po dohodě s vedoucí střediska si může uživatel pokoj vybavit vlastními doplňky (květina, obrázek…), popřípadě menšími elektrospotřebiči, např. rádio, jejíž revizi hradí klient z vlastních zdrojů.

 

Co klientům nabízíme:

 • vytváříme podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • poskytujeme ubytování zpravidla na 1 rok, v odůvodněných případech lze pobyt prodloužit,
 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

Práva a povinnosti klientů:

Klienti mají ve službě svá práva, jako důstojné zacházení, svobodně se rozhodovat, stěžovat si apod. (upravuje Standard č. 2 Ochrana práv osob), ale také své povinnosti, mezi které patří zejména:

 • spolupracovat s poskytovatelem služeb při plnění jeho povinností (individuální plánování),
 • dodržovat Domácí řád AD Písečná.

 

V rámci vytváření příjemné atmosféry nejsou dovoleny hádky, opilství, hrubé chování a jakékoliv projevy nedůstojného chování.

 

Nejčastější dotazy

 

Kolik stojí pobyt v Azylovém domě Písečná?

Podrobněji naleznete:

Azylový dům - žádosti, dokumenty, úhrady

 

Máte v azylovém domě jednolůžkové pokoje?

Azylový dům nedisponuje jednolůžkovými pokoji.

 • Na oddělení žen jsou k dispozici 4 x 2 lůžkové pokoje a 1 x 3 lůžkový pokoj.
 • Na oddělení matek je k dispozici 5 pokojů - každá matka bydlí se svými dětmi v samostatném pokoji.
 • Na oddělení mužů jsou k dispozici celkem tři pokoje – třílůžkový, čtyřlůžkový a pětilůžkový.
 • na oddělení rodin s dětmi jsou k dispozici celkem 3 pokoje - 3 lůžkový, 4 lůžkový, 7 lůžkový

 

Mohu si azylový dům prohlédnout předem?

Ano, každý žadatel je na tuto možnost upozorňován, v případě zájmu je azylovým domem proveden.

Navíc organizace jedenkrát ročně pořádá Den otevřených dveří, kdy si může každý přijít azylový dům prohlédnout.

 

Mohou klienti azylového domu přijímat návštěvy?

Uživatel našeho azylového domu má možnost v průběhu dne přijímat návštěvy v návštěvní místnosti denně od 9:00 hod. do 20:00 hod., vždy s přihlédnutím k provozním možnostem místnosti. 

Po dohodě s pracovníkem střediska lze povolit na pokoji daného klienta návštěvu nejbližšího rodinného příslušníka a to jen na dobu nezbytně nutnou (doporučeno cca 30 minut).