Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

S aktivním trávením volného času klientů se můžete seznámit osobně ve službě popřípadě  prostřednictvím níže uvedených odkazů:

 

 

Fotogalerie/videa

Rok 2021

Archiv 

 

Interní časopis - Infolisty

Rok 2021

 

Dobrá praxe:

 • Návštěvy v sociálně terapeutické dílně

Klienti dochází střídavě do dílny a do cvičného bytu, kde se učí různé domácí práce, včetně práce na zahradě.

 • Canisterapie

Klienti využívají terapeutické psy pro individuální léčebný kontakt s cílem k posílení žádoucího chování nebo utlumení chování nežádoucího.

 • Snoezelen

Stimulační místnost se světelnými (vodní válce, barevná světla…) i zvukovými předměty, které rozvíjí nebo udržují smysly (hmatové, čichové, zrakové). Jsou zde prováděny různé stimulační techniky, včetně bazální stimulace.

 • Práce na mobilním záhoně

Cílem je bezprostřední kontakt s přírodou, zlepšuje jemnou motoriku, svalovou sílu, povzbuzuje smysly. Práce má vzdělávací charakter. Klienti sází zeleninu pro využití v kuchyni, věnují se i sázení květin.

 • Využívání interaktivní tabule a SenTable

Cílem je rozvíjet kognitivní funkce, jemnou i hrubou motoriku a smysly. K dispozici jsou CD s různými výukovými programy, činnost lze praktikovat skupinově i individuálně.

 • Klienti se zúčastňují regionálních a celorepublikových soutěží a akcí:
 •        Projekt Modrý slon
 •        Kamínkování
 •        Výtvarné setkání
 •        Den ve fitness
 •        Diskotéka pro handicapované