Facebook organizace

Facebook 

odkaz zde

 

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

 

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

 

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dozorčí rada
V prosinci 2018 byla zřizovatelem jako kontrolní a iniciativní orgán Sociálních služeb Chomutov jmenována dozorčí rada. Její členy je oprávněn jmenovat či odvolávat zřizovatel organizace, tedy statutární město Chomutov.

Činnost dozorčí rady se zaměřuje především na skutečnosti, zda je činnost organizace prováděna v souladu se zřizovací listinou a obecně závaznými právními předpisy. Účastní se projednávání koncepce rozvoje organizace. V kompetenci tohoto orgánu je rovněž sledování hospodaření organizace, nakládání s finančními prostředky, čerpání z fondů organizace a plnění finančního plánu.

Svá zjištění, návrhy a vyjádření projednává s ředitelkou organizace a zřizovatelem.

Pro výkon své činnosti jsou členové oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti organizace.

Působení dozorčí rady v příspěvkové organizaci, i když je neobvyklé, vychází z právního ustanovení dozorčích rad v obchodních organizacích, jako jsou akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným apod.

Pro naši organizaci je činnost dozorčí rady přínosná pro nové názory, pohledy na projednávanou problematiku, náměty na další rozvoj organizace a mnoho dalšího.

V současné době jsou členy dozorčí rady zastupitelé statutárního města Chomutova:

Ing. Ladislav Drlý

Bc. Jiří Kratochvíl

MUDr. Martin Krákora