Facebook organizace

Facebook 

odkaz zde

 

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

 

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

 

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/komunitni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb

Komunitní plán je živý proces, do jehož aktivit se může zapojit v jeho průběhu každý uživatel, poskytovatel služby i široká veřejnost. Jakákoliv spolupráce v tomto směru je velmi vítána a žádoucí.

Město Chomutov již dlouho podporuje komunitním plánováním optimalizaci sítě sociálních a souvisejících služeb na svém území. Aktivně dochází ke snaze propojit všechny aktéry, kteří se sítě sociálních a souvisejících služeb dotýkají.

Posláním komunitního plánování je zajistit optimální síť sociálních a souvisejících služeb, které budou pro občany dostupné, kvalitní, budou odpovídat poptávce a potřebám občanů daného území.

Pro efektivní rozvoj této oblasti jsou potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. Za tímto účelem fungují tzv. Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti, jejichž výstupy jsou jedním ze stavebních kamenů komunitního plánování.

Komunitní plán je dalším dokumentem v pořadí, který určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb a programů nejen ve městě Chomutově, ale i v rámci ORP Chomutov. V současné době město zpracovává aktualizovanou verzi KP, která by měla být platná pro období 2018 – 2021:                              Projekt „Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb        ORP Chomutov 2018-2021“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006566

 

Pracovní skupiny:                                                                                           1. Rodina, děti a mládež                                                                               2. Senioři                                                                                                       3. Osoby se zdravotním postižením                                                               4. Osoby v krizových situacích                     

Kontakty na členy řídící skupiny:                                                                                                                                                                                   Manažerka komunitního plánování                                                             Mgr. Jana Hronová            j.hronova@chomutov-mesto.cz                                                                                                                                                 Zástupce zadavatele                                                                                     Mgr. Jan Mareš, MBA        jan.mares@chomutov-mesto.cz                                                                                                                                                   Chomutov 31. 1. 2018