Facebook organizace

Facebook 

odkaz zde

 

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

 

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

 

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz je realizován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, rozhodnutím čj. 2015/1041-PK ze dne 14. 10. 2015. Je určený pro profesní přípravu odborného zařazení pracovník v sociálních službách dle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Cena kurzu:  3.500,- Kč

Vstupní předpoklady: vzdělávací program je určen pro osoby, které nemají pro výkon profese pracovník v sociálních službách příslušnou kvalifikaci.
Forma:prezenční
Rozsah: 160 hodin, 4x týdenní výuka po 40 vyučovacích hodinách, z toho 40 hodin odborné praxe
Způsob zakončení: závěrečná zkouška (písemná a ústní)
Podmínky přijetí: ukončené základní vzdělání, občanská bezúhonnost, zdravotní způsobilost (zdravotní průkaz)

Termíny výuky: 2. 9. 2019 - 11. 10. 2019


Teoretická výuka (120 hodin) - okruhy
Obecná část kurzu:
Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody
alternativní komunikace.
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie.
Základy ochrany zdraví.
Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost.
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě.
Sociálně právní minimum.
Metody sociální práce.

 

Zvláštní část kurzu:
Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění.
Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času.
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.
Základy výuky péče o domácnost.
Krizová intervence 
Úvod do problematiy zdravotního postižení.
Zvládání jednání osob, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné.

Oborná praxe (40 hodin) - na:
Domově pro seniory Písečná
Centru pro osoby se zdravotním postižením Písečná  
Centru denních služeb Bezručova
Azylovém domě Písečná
Sociální poradně Kamenná 

Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška je realizována formou písemného souhrnného testu a ústního pohovoru z příslušných předmětů, které byly součástí výuky. Po splnění všech zkušebních podmínek obdrží absolvent osvědčení.

Doprava: 
bus č. 301, 302, 310, 311 - zastávka Zahradní TIP
trolejbus č. 340, 341, 350, 351 - zastávka Zahradní TIP

 

Přihláška do kvalifikačního kurzu

 

Veškeré Vaše dotazy zodpoví:

Jiřina Kašáková

tel.: +420 474 623 261; +420 607 060 694

e-mail: asistentka@soschomutov.cz