Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj.

logo

 

Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje statutární město Chomutov.

logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pečovatelská služba v Centru denních služeb Bezručova

 

Číslo registrace:                             7359147

Motto:                               

„Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí."

 

Cílová skupina:                            senioři a zdravotně postižení občané města                                                      Chomutova

Pečovatelská služba

Centrum denních služeb Bezručova poskytuje terénní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech občanů města Chomutova, včetně Domu s pečovatelskou službou Merkur, ve kterém je zároveň i sídlo pečovatelské služby.

Uživatelům sociálních služeb jsou poskytovány základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., včetně služeb fakultativních.

Veškeré činnosti jsou zajišťovány pouze uživatelům s uzavřenou Smlouvou o poskytování sociálních služeb, nabídka jednotlivých úkonů pečovatelské služby je součástí:

  • žádosti,

  • platného ceníku,

  • Informací pro zájemce o pečovatelskou službu.

 

Vyplněnou žádost může zájemce zaslat poštou, emailem nebo předat osobně na ředitelství organizace či v kancelářích CDS Bezručova v DPS Merkur.

 

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, nemoci či se ocitli v obtížné sociální situaci. S naší pomocí a podporou mohou klienti v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.

 

Cílem služby je zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, a to prostřednictvím kvalitní sociální služby, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele, a která bude poskytována pouze na základě výslovné zakázky uživatele takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost, zdravotní stav a v co největší míře podporována jeho samostatnost.

S naší pomocí může uživatel v domácím prostředí žít tak dlouho, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči.

 

Dům s pečovatelskou službou Merkur (dále DPS Merkur)

Žádosti o přidělení bytu se podávají na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova a byty spravuje Chomutovská bytová a.s. Objekt má 156 bytů zvláštního určení a z toho je 26 bezbariérových. Pečovatelská služba zde má pouze své sídlo a poskytuje pečovatelskou službu.