Volná pracovní místa

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pečovatelská služba v Centru denních služeb Bezručova

 

Číslo registrace:                             7359147

Motto:                               

„Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí."

 

Cílová skupina:                            senioři a zdravotně postižení občané města                                                      Chomutova

Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (18-26 let)

          dospělí (27 – 64 let)

          mladší senioři (65 – 80 let)

          senioři (nad 80 let)

Pečovatelská služba

Centrum denních služeb Bezručova poskytuje terénní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech občanů města Chomutova, včetně Domu s pečovatelskou službou Merkur, ve kterém je zároveň i sídlo pečovatelské služby.

Uživatelům sociálních služeb jsou poskytovány základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., včetně služeb fakultativních.

Veškeré činnosti jsou zajišťovány pouze uživatelům s uzavřenou Smlouvou o poskytování sociálních služeb, nabídka jednotlivých úkonů pečovatelské služby je součástí:

  • žádosti,

  • platného ceníku,

  • Informací pro zájemce o pečovatelskou službu.

Provozní doba pečovatelské služby

pondělí - neděle 7:00 - 18:00 hodin, dle individuálních potřeb uživatele

Provozní doba kanceláře sociální pracovnice

pondělí a středa 7:00 - 13:15 hodin a 13:45 - 15:00 hod. 

 

Zájemce o službu získá Žádost o poskytnutí pečovatelské služby CDS Bezručova:

  • na webových stránkách SoS Chomutov (www.soschomutov.cz),
  • při osobní návštěvě ředitelství SoS Chomutov, Písečná 5030 nebo CDS Bezručova. Při osobní návštěvě jsou zájemci poskytnuty základní informace a zodpovězeny jeho dotazy.

 

Vyplněnou žádost může zájemce zaslat poštou, emailem nebo předat osobně na ředitelství organizace či v kancelářích CDS Bezručova v DPS Merkur.

 

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, nemoci či se ocitli v obtížné sociální situaci. S naší pomocí a podporou mohou klienti v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.

 

Cílem služby je zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, a to prostřednictvím kvalitní sociální služby, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele, a která bude poskytována pouze na základě výslovné zakázky uživatele takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost, zdravotní stav a v co největší míře podporována jeho samostatnost.

S naší pomocí může uživatel v domácím prostředí žít tak dlouho, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči.

 

Dům s pečovatelskou službou Merkur (dále DPS Merkur)

Žádosti o přidělené bytu se podávají na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova a byty spravuje Chomutovská bytová a.s.  Podmínkou bydlení v DPS Merkur je využívání pečovatelské služby prostřednictvím Sociálních služeb Chomutov. Objekt má 156 bytů zvláštního určení a z toho je 26 bezbariérových

Pečovatelská služba zde má pouze své sídlo a poskytuje pečovatelskou službu.

 

 

Nejčastější dotazy

 

Poskytujete pečovatelskou službu i v okolních obcích?

V současné době je určena pouze občanům s trvalým pobytem v Chomutově. Předáváme kontakt na organizace, které tuto službu v obcích poskytují.

 

Podáváte uživatelům léky?

Podávání léků není součástí úkonů pečovatelské služby, ale tento dohled je možné zajistit prostřednictvím domácí péče.

 

Poskytujete stravování i cizím osobám?

Ne, zajištění stravy je součástí základních úkonů pečovatelské služby. Je určeno pouze pro uživatele, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb.

 

Jakým zdravotně postiženým osobám poskytujete službu?

Pouze osobám ve 3. stupni invalidního důchodu, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

 

Uděláte mi sezonní úklid v bytě?

Jak je shora uvedeno, naše služby jsou poskytovány podle zákona o sociálních službách pouze osobám, které mají sníženou soběstačnost a uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb. V žádném případě nesuplujeme úklidovou službu, ale zájemcům předáváme telefonický kontakt na tyto služby v Chomutově.

 

Mohu mít v DPS Merkur svého psa?

V Domovním řádu Chomutovské bytové a.s. je zakázáno mít domácí zvíře.

 

Přinesete mi stravu při dovozu až do bytu?

Ano, toto je součástí dovozu stravy a zároveň ji i můžeme podat na talíř.