Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj a statutární město Chomutov. 

 

logologo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/komunitni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb

Komunitní plán je živý proces, do jehož aktivit se může zapojit v jeho průběhu každý uživatel, poskytovatel služby i široká veřejnost. Jakákoliv spolupráce v tomto směru je velmi vítána a žádoucí.

Město Chomutov již dlouho podporuje komunitním plánováním optimalizaci sítě sociálních a souvisejících služeb na svém území. Aktivně dochází ke snaze propojit všechny aktéry, kteří se sítě sociálních a souvisejících služeb dotýkají.

Posláním komunitního plánování je zajistit optimální síť sociálních a souvisejících služeb, které budou pro občany dostupné, kvalitní, budou odpovídat poptávce a potřebám občanů daného území.

Pro efektivní rozvoj této oblasti jsou potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. Za tímto účelem fungují tzv. Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti, jejichž výstupy jsou jedním ze stavebních kamenů komunitního plánování.

Komunitní plán je dalším dokumentem v pořadí, který určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb a programů nejen ve městě Chomutově, ale i v rámci ORP Chomutov. V současné době město zpracovává aktualizovanou verzi KP, která by měla být platná pro období 2018 – 2021:                              Projekt „Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb        ORP Chomutov 2018-2021“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006566

 

Pracovní skupiny:                                                                                           1. Rodina, děti a mládež                                                                               2. Senioři                                                                                                       3. Osoby se zdravotním postižením                                                               4. Osoby v krizových situacích                     

Kontakty na členy řídící skupiny:                                                                                                                                                                                   Manažerka komunitního plánování                                                             Mgr. Jana Hronová            j.hronova@chomutov-mesto.cz