Volná pracovní místa

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Téma:

Oddlužení ve světle novely insolvenčního zákona

Novela insolvenčního zákona vstoupila v platnost dne 1. 7. 2017.  S ní přišly změny týkající se osoby dlužníka, věřitele i osoby insolvenčního správce. Především pro osobu dlužníka změny spočívají ve skutečnosti, že dlužník nově nemůže sám podávat návrh na povolení oddlužení, pokud nemá vysokoškolské vzdělání, titul Mgr. nebo Ing., v oborech práva nebo ekonomie. Kdo tedy může podat návrh na povolení oddlužení? Advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce – tyto osoby pouze za úhradu, dále organizace s příslušnou akreditací (např. dluhové poradny, občanské poradny, …) – tyto bez úhrady. Dále se zúžil vztah mezí dlužníkem a insolvenčním správcem, konkrétně dochází k prohlídce obydlí dlužníka, a to právě osobou insolvenčního správce. Je tedy na místě, aby dlužník velmi dobře, to znamená poctivě, popsal svůj majetek, a to již do návrhu na povolení oddlužení. Prohlídka obydlí osobou správce následuje. Popis majetku a jeho skutečnost by tedy měly být v souladu! Dále jsou dlužníci osvobozeni od přezkumného jednání u soudu, to se již nekoná. Co se novelou zmíněného zákona nemění, a tedy zůstává, je, že návrh na povolení oddlužení může podat osoba, která se nachází v úpadku, což znamená, že má minimálně dva různé věřitele, alespoň jeden závazek 30 dní po splatnosti a nachází se v tzv. platební neschopnosti (z hlediska příjmů již není v možnostech osoby plnit nároky jednotlivých věřitelů – v řádných a včasných splátkách hradit pohledávky). Podstatnou informací nakonec je, že novelou insolvenčního zákona se také nemění délka trvání oddlužení a minimální hranice splátky pohledávek – oddlužení tedy bude i nadále trvat maximálně 5 let a dlužník musí být schopen za tuto dobu uhradit minimálně 30% z celkového objemu svých pohledávek.   

Kontakt na Sociální poradnu Písečná: Sociální centrum, Písečná 5030, 430 04 Chomutov, tel.: 474 620 005, 474 659 241, 728 897 523, e-mail: poradna@soschomutov.cz.

 


   ARCHIV ČLÁNKŮ