Klub seniorů

Klub seniorů

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Klub seniorů

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (dále SoS Chomutov) na základě schválené zřizovací listiny zajišťují klubovou činnost pro seniory a zdravotně postižené občany.  Služba není poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílem služby je prevence sociálního vyloučení a aktivní trávení volného času seniorů a zdravotně postižených občanů. Klub nabízí rozmanité volnočasové aktivity:

Dále mají členové klubu možnost využívat SENIORNET - bezplatný internet v kavárničce, která je umístěna ve 13. patře DPS Merkur.  

V současné době je ve skupinách klubu seniorů registrovaných 372 členů. Každý člen musí mít vyplněný formulář „Přihláška do Klubu seniorů Chomutov“, evidenci zajišťuje vedoucí střediska CDS Bezručova.

Klub seniorů má určeno místo pro setkávání:

Centrum denních služeb Bezručova (dále CDS Bezručova) – jídelna Domu s pečovatelskou službou Merkur o kapacitě 56 míst (pro členy klubu přidáno 23 židlí).

Jednotlivé skupiny klubu se scházejí v CDS Bezručova v pondělí až pátek (14:30 – 16:00 hodin) s tím, že prostory jídelny jsou otevřeny od 14:00 hodin.

Přihláška do Klubu seniorů Chomutov

 


 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK