Klub seniorů

Klub seniorů

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Klub seniorů

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (dále SoS Chomutov) na základě schválené zřizovací listiny zajišťují klubovou činnost pro seniory a zdravotně postižené občany.  Služba není poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílem služby je prevence sociálního vyloučení a aktivní trávení volného času seniorů a zdravotně postižených občanů. Klub nabízí rozmanité volnočasové aktivity:

V současné době je ve skupinách klubu seniorů registrovaných více než 300 členů. Každý člen musí mít vyplněný formulář „Přihláška do Klubu seniorů Chomutov“, evidenci zajišťuje vedoucí CDS Bezručova.

Klub seniorů má určeno místo pro setkávání:

Centrum denních služeb Bezručova (dále CDS Bezručova) – jídelna Domu s pečovatelskou službou Merkur o kapacitě 56 míst (pro členy klubu přidáno 23 židlí).

Jednotlivé skupiny klubu se scházejí v CDS Bezručova v pondělí až čtvrtek (14:30 – 16:00 hodin) s tím, že prostory jídelny jsou otevřeny od 14:00 hodin.

Kontakt

Vendula Šťastná
tel.: +420 728 765 792, +420 474 342 696

e-mail: stastna@soschomutov.cz

 

Zájemci získají informace o poskytované  službě telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě.

 

Přihláška do Klubu seniorů Chomutov

 

Fotogalerie/videa

Rok 2019

Archiv

Interní časopis - Infolisty

Rok 2019

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK