Volná pracovní místa

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sociální poradna (SP Kamenná)

 

Druh sociální služby:           odborné sociální poradenství

Číslo registrace:                   6315827
 

Motto:         Budeme průvodcem a rádcem při řešení Vašich problémů“

 

Poslání:

Posláním SP Kamenná je prostřednictvím kvalitní, profesionální a efektivní sociální služby podpořit a pomoci osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci.

V rámci odborného sociálního poradenství se pracovníci zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, sledují příčiny jejího vzniku, pomáhají získat vhled do situace a podporují jej při hledání reálných východisek směřujících ke stabilizaci jeho sociální situace.

 

Cíl služby:

V rámci poradenské činnosti působí pracovníci na klienty tak, aby byla podporována jejich aktivita a samostatnost, důraz je kladen zejména na to, aby byla podnícena motivace klientů k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v jejich nepříznivé sociální situaci.

 

Cílová skupina:

Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v krizi od 16 let věku, za doprovodu zákonného zástupce a dospělým od 18 let – nad 80 let.

 

Nabízíme bezplatné poradenství v oblastech:

 • sociálně-právní poradenství, 
 • dluhové a finanční poradenství,
 • bezplatné vypracování návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot),
 • partnerské, manželské a rodinné poradenství,
 • poradenství pro pozůstalé,
 • poradenství pro seniory,
 • poradenství u nelátkových závislostí.          

 

Externí služby:

Dále je možné využít služeb externích pracovníků, a to v podobě advokáta (právní poradenství) a pracovníků intervenčního centra (pomoc osobám ohroženým domácím násilím).

 

Služba bezplatného advokáta je poskytována vždy v individuálních termínech 2x do měsíce v Sociální poradně Kamenná, je nutné se předem na daný termín objednat, a to prostřednictvím pracovníků SP Kamenná na tel. 728 897 523, 601 053 316, 601 053 229, 601 053 375, 601 053 392. Advokát své služby klientům poskytuje pouze v rovině poradenství, není tedy možné nechat se advokátem zastupovat nebo požadovat zpracování dokumentu. Se zpracováním (určitých typů) dokumentů mohou pomoci sociální pracovníci.

 

V případě potřeby intervenčního centra je taktéž nutné provést objednání termínu, a to přímo u pracovníků intervenčního centra na telefonnní lince 475 511 811. Pracovníci intervenčního centra se zájemcem udělají vstupní pohovor, na základě kterého zájemci sdělí příslušný termín návštěvy, jež se odehrává v prostorách SP Kamenná.

 

Práva klientů:

 • právo na ochranu osobního a rodinného života,
 • právo na důstojné zacházení,
 • právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko,
 • právo stěžovat si,
 • právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání,
 • právo na svobodu projevu,
 • právo na ochranu osobních údajů,
 • právo na kvalitní službu poskytovanou odborným pracovníkem,
 • ochrana práv v oblasti rodinných vztahů, …

 

Povinnosti klientů:

Součinnost při řešení vlastní nepříznivé situace.

 

Nejčastější dotazy

Jsou služby placené?

Veškeré poskytované poradenství je zcela bezplatné.

Poplatek je účtován pouze za tisk a kopírování dokumentů, a to dle aktuálně platného ceníku našich služeb.

 

Musím sdělovat své osobní údaje?

Klienti mohou vystupovat anonymně. Avšak v případě, že klient poskytl pracovníkovi jakékoliv doklady obsahující osobní identifikační údaje, či byly na přání klienta pracovnicí sepsány dokumenty, v nichž se osobní data objevila, je klientovi předložen tiskopis s názvem Souhlas uživatele sociální služby (klienta) se zpracováním osobních údajů a údajů zvláštní kategorie – GDPR. Klient je požádán o důkladné přečtení tiskopisu a jeho následné vyplnění. V tomto případě tedy není možné, aby klient vystupoval anonymně.

 

Musím se do poradny objednat?

Není podmínkou se do poradny objednat, avšak je nutné být srozuměn s tím, že se pracovníci přednostně věnují klientům objednaným, to znamená, že se v poradně mohou ve stejný čas sejít klienti objednaní i neobjednaní, a tedy klient neobjednaný bude muset vyčkat skončení konzultace pracovníka s objednaným klientem.

 

Konzultační hodiny:   

pondělí - pátek

8:00 - 17:00 hod.

V případě nepřítomnosti pracovníka v poradně volejte na telefonní čísla uvedená zde.