Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj a statutární město Chomutov. 

 

logologo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY NA DOMOVĚ PRO SENIORY PÍSEČNÁ, S ÚČINNOSTÍ OD 19. 12. 2020

 

  • Návštěvy jsou umožněny denně od 9:00 do 18:00 hodin v případě doložení dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v uplynulých 90 dnech nebo doložení dokladu o negativním výsledku RT-PCR nebo POC testu, ne staršího než 48 hodin.
  • Není možné testování návštěv na DpS Písečná.
  • Návštěvník doloží doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), vždy použije vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 
  • Povoleny jsou max. dvě osoby u jednoho klienta po dobu jedné hodiny. Po dohodě s pracovníky zařízení se upřesní místo návštěvy (společenská místnost, pokoj klienta nebo zahrada). 

 

Seznam odběrových míst pro provedení testu zdarma uvádíme zde nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.      

                https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ 

 

 

SDĚLENÍ PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY PÍSEČNÁ A VEŘEJNOST

Vláda ČR nařizuje usnesením č. 1370 ze dne 21. 12. 2020:

S účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky klientů mimo objekt nebo areál zařízení, bez ohledu na dobu trvání vycházky, byly splněny tyto podmínky:

1. klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. klient používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Chomutov 22. 12. 2020

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Výběrové řízení na vedoucí pozici sociálně provozního úseku Domova pro seniory Písečná

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

SoS doprava je do odvolání pozastavena.