Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj.

logo

 

Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje statutární město Chomutov.

logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Domov pro seniory Písečná 
(DpS Písečná)

Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním Domova pro seniory Písečná je poskytování pobytové služby, sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pracovníci v rámci služby podporují zachování dosavadního způsobu života se sociálními vazbami, popřípadě jeho důstojnou náhradu.

Obecným cílem pobytové služby domova pro seniory je:

 • zvyšovat a zachovat soběstačnost klienta při běžných činnostech,
 • zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb,
 • vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro klienty,
 • zkvalitňovat nutriční péči o klienty,
 • pomáhat využívat dostupné služby pro veřejnost a podporovat společenské začlenění mimo domov.

Sociální služby jsou poskytovány na základě individuálně určených potřeb klientů.

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat zásady Etického kodexu zaměstnanců Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace (dále SoS Chomutov), včetně studentů v rámci odborné praxe a dobrovolníků.

Kapacita 166 lůžek, věková hranice je stanovena pro seniory nad 60 let. 

Ubytování

Klientům nabízíme ubytování v garosiniérách a nebo bytech 1+1, ubytování vždy jednolůžkové, zcela výjimečně dvoulůžkové. Všechny pokoje jsou vybaveny elektrickou požární signalizací a komunikačním systémem.

V ceně ubytování jsou zahrnuty energie (teplo, elektřina), studená a teplá voda, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

Pokoj je standardně vybaven nábytkem a doplňky a je dle potřeby obnovován. Po dohodě si může uživatel služby pokoj zařídit vlastním vybavením, popřípadě elektrospotřebiči, jejichž revizi a poplatky za ně hradí z vlastních finančních prostředků.

Na každém patře domova je klientům k dispozici chladnička, varná konvice, mikrovlnná trouba. 

Do domova nesmí být vnášeny předměty, které nevyhovují hygienickým nebo bezpečnostním předpisům.

Z provozních důvodů není možné v celém objektu chovat žádná domácí zvířata.

 

Stravování

Stravování pro klienty probíhá formou vlastních výběrů dle jídelního lístku, který je členěn dle dietní typologie a pestrosti stravy. Strava je poskytována 4x denně, u diabetiků 5x denně. Klient by měl při výběru jídel dodržovat dietu doporučenou lékařem.

Úhrada za stravování zahrnuje ceny surovin a režijní náklady.

 

Práva klientů

 • právo na ochranu soukromí a majetku
 • nedotknutelnost osoby – právo rozhodovat o svém vzhledu, právo na intimitu apod.
 • právo na ochranu osobního a rodinného života
 • právo na důstojné zacházení
 • právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko
 • právo stěžovat si
 • právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
 • právo na svobodu pobytu a pohybu
 • právo na svobodu projevu
 • právo na listovní tajemství
 • právo na ochranu osobních údajů
 • právo na kvalitní službu poskytovanou odborným personálem

Povinnosti klientů

 • spolupracovat s poskytovatelem služeb při plnění jeho povinností, zejména plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým služby poskytuje (tzv. individuální plánování), 
 • dodržovat Domácí řád Domova pro seniory Písečná,
 • uhradit platbu za poskytované služby vždy do konce kalendářního měsíce, za který náleží (včetně fakultativních služeb),
 • dodržovat zákaz kouření v objektu, kromě vyhrazených prostor.

Příloha:

 

V budově k dispozici

 • ordinace praktického lékaře a dalších odborníků
 • rehabilitace a tělocvična
 • pedikúra a kadeřnictví
 • dílna volnočasových aktivit, internet
 • kaple
 • společenské místnosti s vybavením
 • herny – šipky, stolní tenis aj.
 • retrokoutek

Součástí zařízení je velká a udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity s krbem, venkovním posezením, altány, bosovištěm a hřištěm na pétanque.

Klientům nabízíme

V domově má každý klient možnost účastnit se různých zájmových činností (ruční práce, keramika, pečení a vaření, paměťová cvičení, společenské hry, patrové kavárničky apod.), účast je vždy dobrovolná.

Také se zde pravidelně pořádají taneční odpoledne s živou hudbou a různé slavnosti ve společenské místnosti, popřípadě na zahradě střediska.

K dalším aktivitám domova patří pořádání výletů, zájezdů, besedy na různá témata a další. Volně přístupný je také internet v dílně pro volnočasové aktivity.

Na každém patře budovy je klientům volně přístupná společenská místnost, která je vybavena televizním přijímačem, popřípadě videem, DVD přehrávačem nebo rádiem. V suterénu budovy se nachází velká společenská místnost s bezbariérovým výstupem do prostorné zahrady.

Pro potřeby uživatelů služby je zajištěna doprava vozidly, která jsou přizpůsobena jejich potřebám.

Domov vítá a podporuje vlastní iniciativu klientů.

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě a způsobu přijetí telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě DpS Písečná.