Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců Sociálních služeb Chomutov je souborem principů, které se zavazují dodržovat.

Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.

Dokument ke stažení