Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Projekt Společně v sociálních službách

V roce 2011 byl zahájen projekt Společně v sociálních službách, který stále více prohlubuje vztahy s německou stranou, konkrétně s městem Annaberg-Buchholz. V tomto roce byly veškeré náklady spojené s výměnnými pobyty, přípravou projektu či zpracováním agendy hrazeny z české strany, tudíž Sociálními službami Chomutov. Tato kooperace byla podpořena Programem na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, jenž je dotován z Evropských fondů pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti.

V roce 2012 projekt volně navazoval na rok předchozí a byl věnován především k proškolení jeho účastníků – zaměstnanců Domova pro seniory Písečná, Domova pro osoby se zdravotním postižením Písečná, Centrem denních služeb v Bezručově ulici z Chomutova a domova Adam Ries z Annaberg-Buchholz. Opět jako v roce 2011 proběhlo deset výměnných pobytů, zahrnujících 5 zdravotnických témat, která byla koncipována ve dvou dnech, vždy po jedné přednášce na aktuální téma.

V následujících stážích se postupně vyměnili zaměstnanci dle jejich profesního zařazení. Pouze dvě zástupkyně v roli tzv. moderátorů se zúčastnily všech výměn, jednalo se o vedoucí sestru Lýdii Popovičovou z Domova pro seniory Písečná a o sestru Barbaru Unfüg z domova Adam Ries.

První výměnný pobyt se konal na území České republiky v dubnu 2012 a téma přednášky byla demence a biografie. Tento seminář byl připraven MUDr. Martinem Krákorou, který jako lékař pracuje v chomutovské nemocnici na Léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN).

Druhým tématem byla mozková mrtvice, které se ujal MUDr. Ján Macko, lékař na neurologickém oddělení v chomutovské nemocnici, kde se mimo jiné druhý den konala prohlídka tohoto oddělení, včetně jednotky intenzivní péče. V Německu se téma cévní mozková příhoda realizovala v červenci za přítomnosti Dr. Bertrama Fritzsche.

Jako třetí téma byla zvolena na měsíc srpen diabetes mellitus (lidově řečeno „cukrovka“), které se ujala MUDr. Kopejtková Dagmar, která vede odbornou poradnu pro diabetiky. Následně v měsíci září se tomuto tématu v Německu věnovala Dr. Jeannette Baumann a její dvě zdravotní sestry L. Lanzenberger a K. Süč.

Čtvrté téma, které proběhlo v měsících říjnu a listopadu, bylo zaměřeno na inkontinenci. Příprav a vlastní přednášky se ujal opět MUDr. Martin Krákora, pozváni byli také obchodní zástupci firem Abeny (v Čechách) a Attends (v Německu), které se problematikou inkontinenčních pomůcek zabývají.

Poslední seminář byl soustředěn na problematiku organizace péče a její dokumentace, který v prosinci proběhl v České republice za účasti Mgr. Evy Kosinové, učitelky na Střední zdravotnické škole v Chomutově. Následující výměna na stejné téma byla v lednu 2013 v Německu, kde se tohoto tématu zhostila Kathrin Schulze z domova Adam Ries.

Celý projektový záměr, jeho průběh i výsledky měly kladný ohlas mezi zaměstnanci na obou stranách. Veškeré získané informace mohou nadále použít pro ještě kvalitnější péči o klienty.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem přednášejícím, kteří ochotně ve všem vyšli vstříc, zapojili se do projektu a připravili pro účastníky stáží zajímavé přednášky plné užitečných informací.