Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Informace o službě

Denní stacionář PAS Kamenná (DS PAS Kamenná)

 • Číslo registrace: 4066440

Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Kapacita: 5 míst
 • Provozní doba: pondělí - pátek  7:00 - 15:00 hod.

Posláním služby je poskytování ambulantní služby za úhradu osobám nad 17 let věku s poruchou autistického spektra. Podporujeme rozvoj jejich soběstačnosti s důrazem na individuální přístup. Usilujeme o vytvoření prostředí co nejpodobnějšímu běžnému životu, snažíme se o postupné odbourávání bariér mezi společností a občanem s postižením a o jeho začleňování do běžného života.

Cílem služby je:

 • vytvářet podmínky k rozvoji samostatnosti uživatelů služeb a jejich maximálnímu osamostatnění a v souladu s tím, je motivovat k činnostem, které k tomu napomáhají, a to v bezpečném prostředí,
 • umožnit smysluplné a aktivní trávení volného času, vytvářet prostředí pro naplňování individuálních potřeb, přání a očekávání, motivovat k činnostem vedoucím k podpoře řešení nepříznivé sociální situace, a to vždy na základě individuálního přístupu.

Smyslem poskytování péče je také pomoc rodinám s osobami se speciálními potřebami, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, pomoci jim ve složitých životních a zdravotních situacích. Podpora osob na budoucí pobyt mimo toto prostředí.

Služba je určena:

 • osobám s poruchou autistického spektra od 17 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu této poruchy a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zásady poskytování sociální služby:

 •   individuální přístup – služba je přizpůsobena individuálním schopnostem a potřebám klienta, je mu poskytována nejnutnější podpora, která ho rozvíjí – neomezuje;
 •   respekt – respektujeme svobodnou volbu a rozhodování klienta, k činnostem jej vhodně motivujeme, nenutíme k těm, které by byly v rozporu s jeho osobním rozhodnutím;
 •   partnerský a rovný přístup – respektujeme jedinečnost klienta, dbáme na lidskou důstojnost
 •   aktivizace klienta – přispíváme k udržení stávajících a získání nových dovedností, posilujeme vědomí o jeho právech, podporujeme samostatnost;
 •   kvalita a bezpečnost služby – služba je poskytována v bezpečném prostředí, přístup pracovníků je profesionální, využívají osvědčené, ale i nové metody práce.

Ve službě je k dispozici:

Součástí zařízení je vyhrazený venkovní prostor.