Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj.

logo

 

Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje statutární město Chomutov.

logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sociální poradna (SP Kamenná)

 

Druh sociální služby:           odborné sociální poradenství

Číslo registrace:                   6315827
 

Motto:         Budeme průvodcem a rádcem při řešení Vašich problémů“

 

Poslání:

Posláním SP Kamenná je prostřednictvím kvalitní, profesionální a efektivní sociální služby podpořit a pomoci osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci.

V rámci odborného sociálního poradenství se pracovníci zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, sledují příčiny jejího vzniku, pomáhají získat vhled do situace a podporují jej při hledání reálných východisek směřujících ke stabilizaci jeho sociální situace.

 

Cíl služby:

V rámci poradenské činnosti působí pracovníci na klienty tak, aby byla podporována jejich aktivita a samostatnost, důraz je kladen zejména na to, aby byla podnícena motivace klientů k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v jejich nepříznivé sociální situaci.

 

Cílová skupina:

Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v krizi od 16 let věku, za doprovodu zákonného zástupce a dospělým od 18 let – nad 80 let.

 

Nabízíme bezplatné poradenství v oblastech:

 • sociálně-právní poradenství, 
 • dluhové a finanční poradenství,
 • bezplatné vypracování návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot),
 • partnerské, manželské a rodinné poradenství,
 • poradenství pro pozůstalé,
 • poradenství pro seniory,
 • poradenství u nelátkových závislostí.          

 

Externí služby:

Dále je možné využít služeb externích pracovníků, a to v podobě advokáta (právní poradenství) a pracovníků intervenčního centra (pomoc osobám ohroženým domácím násilím).

 

Služba bezplatného právníka je poskytována vždy v individuálních termínech 2x do měsíce v Sociální poradně Kamenná, je nutné se předem na daný termín objednat, a to prostřednictvím pracovníků SP Kamenná na tel. 728 897 523, 601 053 316, 601 053 229, 601 053 375, 601 053 392. Právník své služby poskytuje pouze v rovině poradenství. Se zpracováním (určitých typů) dokumentů mohou pomoci sociální pracovníci.

 

V případě potřeby intervenčního centra je taktéž nutné provést objednání termínu, a to přímo u pracovníků intervenčního centra na telefonnní lince 475 511 811. Pracovníci intervenčního centra se zájemcem udělají vstupní pohovor, na základě kterého zájemci sdělí příslušný termín návštěvy, jež se odehrává v prostorách SP Kamenná.

 

Práva klientů:

 • právo na ochranu osobního a rodinného života,
 • právo na důstojné zacházení,
 • právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko,
 • právo stěžovat si,
 • právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání,
 • právo na svobodu projevu,
 • právo na ochranu osobních údajů,
 • právo na kvalitní službu poskytovanou odborným pracovníkem,
 • ochrana práv v oblasti rodinných vztahů, …

 

Povinnosti klientů:

Součinnost při řešení vlastní nepříznivé situace.