Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj a statutární město Chomutov. 

 

logologo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY NA DOMOVĚ PRO SENIORY PÍSEČNÁ, S ÚČINNOSTÍ OD 19. 12. 2020

 

  • Návštěvy jsou umožněny denně od 9:00 do 18:00 hodin v případě doložení dokladu o prodělané nemoci Covid-19 v uplynulých 90 dnech nebo doložení dokladu o negativním výsledku RT-PCR nebo POC testu, ne staršího než 48 hodin.
  • Není možné testování návštěv na DpS Písečná.
  • Návštěvník doloží doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas), vždy použije vlastní nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 
  • Povoleny jsou max. dvě osoby u jednoho klienta po dobu jedné hodiny. Po dohodě s pracovníky zařízení se upřesní místo návštěvy (společenská místnost, pokoj klienta nebo zahrada). 

 

Seznam odběrových míst pro provedení testu zdarma uvádíme zde nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.      

                https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ 

 

 

SDĚLENÍ PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY PÍSEČNÁ A VEŘEJNOST

Vláda ČR nařizuje usnesením č. 1370 ze dne 21. 12. 2020:

S účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě vycházky klientů mimo objekt nebo areál zařízení, bez ohledu na dobu trvání vycházky, byly splněny tyto podmínky:

1. klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2. klient používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Chomutov 22. 12. 2020

 

SoS doprava

Služba pro seniory a zdravotně postižené osoby z Chomutova a Jirkova  bude opět v provozu od 1. 2. 2021. 

Informace a objednávání na tel.: 722 501 669