Chomutov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pečovatelská služba

Centrum denních služeb Bezručova
Bezručova 4512, 430 03 Chomutov 

Vedoucí 

Vendula Šťastná

VendulaTel.: +420 728 765 792, +420 474 342 696

E-mail: stastna@soschomutov.cz

 

Sociální pracovnice                         

Telefon:

  • + 420 474 686 432,
  • +420 728 766 648,
  • +420 607 281 470                   

E-mail:

Provozní stravovacího provozu     

Lenka Kašparová               

Provozní doba pečovatelské služby

  • pondělí - neděle 7:00 - 21:00 hodin, dle individuálních potřeb uživatele

Provozní doba kanceláře 

  • pondělí a středa 7:00 - 13:15 hodin a 13:45 - 15:00 hod. 

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě.

Pečovatelská služba v Centru denních služeb Bezručova

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, nemoci či se ocitli v obtížné sociální situaci. S naší pomocí a podporou mohou klienti v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domacím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. 

Cílem služby je zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, a to prostřednictvím kvalitní sociální služby, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele, a která bude poskytována pouze na základě výslovné zakázky uživatele takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost, zdravotní stav a v co největší míře podporována jeho samostatnost.

S naší pomocí může uživatel v domácím prostředí žít tak dlouho, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči.

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dítětem/dětmi, bez specifikace věku, kteří jsou občany města Chomutova.                                                    

Pečovatelská služba

Centrum denních služeb Bezručova poskytuje terénní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech občanů města Chomutova, včetně Domu s pečovatelskou službou Merkur, ve kterém je zároveň i sídlo pečovatelské služby.

Uživatelům sociálních služeb jsou poskytovány základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., včetně služeb fakultativních.

Veškeré činnosti jsou zajišťovány pouze uživatelům s uzavřenou Smlouvou o poskytování sociálních služeb. Nabídka jednotlivých úkonů pečovatelské služby je součástí:

  • žádosti,
  • platného ceníku,
  • informací pro zájemce o pečovatelskou službu.

Vyplněnou žádost může zájemce zaslat poštou, emailem nebo předat osobně na ředitelství organizace či v kancelářích CDS Bezručova v DPS Merkur.

Dům s pečovatelskou službou Merkur (dále DPS Merkur)

Žádosti o přidělení bytu se podávají na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova a byty spravuje Chomutovská bytová a.s. Objekt má 156 bytů zvláštního určení a z toho je 26 bezbariérových. Pečovatelská služba zde má pouze své sídlo a poskytuje pečovatelskou službu.

Pro žadatele o poskytnutí pečovatelské služby

Informace pro zájemce o pečovatelskou službu

1 Příloha č. 1 - Informace pro zájemce žadatele 052022.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 263,44 kB

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 371,17 kB

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby

Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí pečovatelské služby.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,22 kB

Úhrady pečovatelských služeb

CDS - Úhrady 052022.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,54 kB

Ostatní dokumenty

Jak podat podnět nebo stížnost

1 Příloha 1 Jak podat podnět nebo stížnost 102021.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 261,88 kB

Veřejný závazek

VZ CDS - konkrétní cíle pro 2022.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,95 kB

Popis realizace poskytované sociální služby - CDS Bezručova

Popis realizace poskytované sociální služby - CDS Bezručova.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,11 kB

CDS