Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj a statutární město Chomutov. 

 

logologo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

INFORMACE Z DOMOVA PRO SENIORY PÍSEČNÁ OD 1. 6. 2021

 

1. Návštěvy jsou umožněny denně od 9:00  do 18:00 hodin.

2. Z provozních důvodů neumožňujeme testování, ani                   samotestování návštěv na DpS Písečná.

3. Návštěva doloží doklad totožnosti (občanský průkaz,             řidičský průkaz, cestovní pas), vždy použije vlastní nový           respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

4. Návštěvy i navštěvovaná osoba nesmí jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19.  

 

U všech klientů návštěva doloží: 

  • doklad o prodělané nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech,
  • doklad o negativním výsledku POC testu, ne starší než 72 hodin nebo RT-PCR vyšetření, ne starší než 7 dnů, 
  • platný certifikát MZ ČR o provedeném očkování, 
  • další výjimky řeší MO MZ ze dne 7. 6. 2021.

 

 

TESTOVÁNÍ

Od 1. 6. 2021 klienti a zaměstnanci v přímém kontaktu (DpS, DOZP a PS) se testují 1x za 5 dnů pouze v případě, že neprodělali očkování, nebo nemoc Covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo nedoloží negativní výsledek testu, ne starší než 48 hodinBližší informace podávají vedoucí příslušných služeb. 

Podrobnosti jsou uvedeny v Platných právních předpisech od 12. 4. 2021- COVID-19.