Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj.

logo

 

Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje statutární město Chomutov.

logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sociální služby Chomutov nabízí rady a pomoc v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR na telefonních číslech 702 299 758, 728 766 648, 602 125 112. 

 

Sociální služby Chomutov uvítají jakoukoliv pomoc dobrovolníků.

Bližší informace podá Nina Pasecká, tel. 728 842 114

 

Vítejte na našich stránkách,
 jsme tu pro vás...

AD

Sociální služby Chomutov jsou příspěvková organizace statutárního města Chomutova.

Vznikly v roce 1993 s cílem poskytovat a zabezpečovat sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel.

V současné době je zaregistrováno šest sociálních služeb (viz nabídka služeb), a to ve formě pobytové, ambulantní a terénní. Jsou k dispozici všem věkovým a sociálním kategoriím, i osobám se zdravotním postižením. 

Permanentně zohledňujeme potřeby veřejnosti a nabízíme služby i mimo zákon o sociálních službách (dětské skupiny, SoS doprava...).

 

Video - Představení organizace 

 

 

Sociální služby Chomutov děkují: 

dárcům roušek a respirátorů

dobrovolníkům

ostatním dárcům

 

Hlavní činnost:

 • poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, sociálních služeb a zdravotnické péče
 • poskytování ambulantních služeb pro zdravotně postižené občany
 • provozování pečovatelské služby v objektech organizace i v terénu
 • poskytování odborného sociálního poradenství
 • poskytování ubytovacích služeb pro osoby bez přístřeší
 • zajišťování péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 • poskytování rehabilitační a výchovné péče pro handicapované děti
 • zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních a zdravotních pomůcek
 • zajišťování sociálně aktivizačních činností uživatelům pobytových, terénních i ambulantních služeb
 • zajišťování klubové činnosti pro seniory a zdravotně postižené,
 • zajišťování dopravy uživatelů sociálních služeb organizace a dětí do školských zařízení
 • vydávání neperiodických publikací

 

Doplňková činnost:

 • pronájem nebytových prostor
 • vzdělávací aktivity
 • ukládání volných finančních prostředků na krátkodobé termínované vklady
 • zajišťování hostinské činnosti