Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj a statutární město Chomutov. 

 

logologo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY NA DOMOVĚ PRO SENIORY PÍSEČNÁ

 

1. Návštěvy jsou umožněny denně od 9:00  do 18:00 hodin.

U všech klientů návštěva doloží: 

  • doklad o prodělané nemoci Covid-19 v uplynulých 90 dnech
  • doklad o negativním výsledku testu, ne starší než 48 hodin
  • certifikát MZ ČR o provedeném očkování 

2. Z provozních důvodů neumožňujeme testování, ani                   samotestování návštěv na DpS Písečná.

3. Návštěvy doloží doklad totožnosti (občanský průkaz,             řidičský průkaz, cestovní pas), vždy použije vlastní nový           respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

4. Návštěvy i navštěvovaná osoba nesmí jevit žádné příznaky onemocnění COVID-19.  

 

 

 

SDĚLENÍ PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY PÍSEČNÁ A VEŘEJNOST

V případě vycházky klientů mimo objekt nebo areál zařízení, bez ohledu na dobu trvání vycházky, musí být splněny tyto podmínky:

1.  neočkovaný klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

2.    klient používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

TESTOVÁNÍ

Od 9. 3. 2021 MZ nařizuje opakovaně testovat neočkované klienty i zaměstnance v pobytových službách, v 5 denních intervalech. Bližší informace podávají vedoucí pobytových služeb. 

Podrobnosti jsou uvedeny v Platných právních předpisech od 12. 4. 2021- COVID-19.