Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Sociální služby Chomutov

Vítejte na našich stránkách, jsme tu pro vás...

                                                 

Sociální služby Chomutov jsou příspěvková organizace statutárního města Chomutova.

Vznikly v roce 1993 s cílem poskytovat a zabezpečovat sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel. Komplex činností je stanoven ve Zřizovací listině organizace (viz Dokumenty). 

V současné době organizace zabezpečuje a registruje sedm sociálních služeb (viz Služby), a to ve formě pobytové, ambulantní a terénní, jsou k dispozici všem věkovým a sociálním kategoriím, i osobám se zdravotním postižením. Organizace umožňuje běžný a důstojný způsob života uživatelů sociálních služeb, podporuje jejich samostatnost a zejména je motivuje k řešení nepříznivé sociální situace. Při své činnosti organizace spolupracuje s dalšími subjekty, zajišťuje také činnosti pro klienty a veřejnost v oblasti kulturně společenské.