Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Sociální služby Chomutov

Vítejte na našich stránkách, jsme tu pro vás...

                                                  

Sociální služby Chomutov letos slaví 30 let své existence. 

logo

 

 

 

Sociální služby Chomutov jsou příspěvková organizace statutárního města Chomutova.

Vznikly v roce 1993 s cílem poskytovat a zabezpečovat sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel. Komplex činností je stanoven ve Zřizovací listině organizace (viz Dokumenty). 

V současné době organizace zabezpečuje a registruje šest sociálních služeb (viz Služby), a to ve formě pobytové, ambulantní a terénní, jsou k dispozici všem věkovým a sociálním kategoriím, i osobám se zdravotním postižením. Organizace umožňuje běžný a důstojný způsob života uživatelů sociálních služeb, podporuje jejich samostatnost a zejména je motivuje k řešení nepříznivé sociální situace. Při své činnosti organizace spolupracuje s dalšími subjekty, zajišťuje také činnosti pro klienty a veřejnost v oblasti kulturně společenské.

Volná pracovní místa

Aktualita

Milostivé léto

Od 1. července 2023 začalo platit další Milostivé léto 2023. Bližší informace získáte v Sociální poradně Kamenná na tel.: 702 299 706 nebo pomocí emailu poradna@soschomutov.cz.

Další informace získáte také na webových stránkách www.milostiveleto.cz