Chomutov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sociální poradna

 

Sociální poradna Kamenná
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov

Vedoucí 

Bc. Martina Babková

Sociální pracovníci                  

Mgr. Dominika Buriová

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.

Bc. et Bc. Renata Pašková, DiS.

Martina Klausová, DiS.

Marcela Rajsiglová, DiS.

 

Provozní doba

 • Provozní doba 8:00 - 17:00 hod.

V případě nepřítomnosti konkrétního pracovníka poradny je možné v uvedených hodinách využít výše nabízené kontakty.

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě.

Sociální poradna (SP Kamenná)

Posláním SP Kamenná je prostřednictvím kvalitní, profesionální a efektivní sociální služby podpořit a pomoci osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci.

V rámci odborného sociálního poradenství se pracovníci zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, sledují příčiny jejího vzniku, pomáhají získat vhled do situace a podporují jej při hledání reálných východisek směřujících ke stabilizaci jeho sociální situace.

Cílem poradenské činnosti je působit na klienty tak, aby byla podporována jejich aktivita a samostatnost, důraz je kladen zejména na to, aby byla podnícena motivace klientů k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v jejich nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina:

Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v krizi od 16 let věku, za doprovodu zákonného zástupce a dospělým od 18 let – nad 80 let.

Nabízíme bezplatné poradenství v oblastech:

 • sociálně-právní poradenství, 
 • dluhové a finanční poradenství,
 • bezplatné vypracování návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot),
 • partnerské, manželské a rodinné poradenství,
 • poradenství pro pozůstalé,
 • poradenství pro seniory,
 • poradenství u nelátkových závislostí.          

Externí služby:

Dále je možné pro osoby v nepříznivé sociální situaci využít služeb externích pracovníků, a to v podobě advokáta (právní poradenství) a pracovníků intervenčního centra (pomoc osobám ohroženým domácím násilím).

Služba bezplatného advokáta je poskytována vždy v individuálních termínech 2x do měsíce v Sociální poradně Kamenná. Na daný termín je nutné se předem objednat, a to prostřednictvím pracovníků SP Kamenná na tel. 728 897 523, 601 053 316, 601 053 229, 601 053 375, 601 053 392. Advokát své služby poskytuje pouze v rovině poradenství, tzn., že nemůže klientovi zpracovat žádný dokument. Se zpracováním (určitých typů) dokumentů mohou pomoci sociální pracovnice.

V případě potřeby intervenčního centra je taktéž nutné provést objednání termínu, a to přímo u pracovníků intervenčního centra na telefonnní lince 475 511 811. Pracovníci intervenčního centra se zájemcem udělají vstupní pohovor, na základě kterého zájemci sdělí příslušný termín návštěvy, jež se odehrává v prostorách SP Kamenná.

Povinnosti klientů:

Povinností všech klientů je součinnost při řešení vlastní nepříznivé situace.

Doporučení pro klienty:

 • Dodržujte sjednané termíny (v případě, že se na sjednaný termín nemůžete dostavit, kontaktujte pracovnice poradny a sjednejte si termín nový).
 • Pro snažší a rychlejší práci mějte připraveny potřebné dokumenty (exekuční tituly, rozsudky soudu apod.).
 • Pokud si přejete, aby se jednání zúčastnil i Váš doprovod, je jeho přítomnost v kanceláři samozřejmostí. 

Sociální poradna Kamenná nabízí bezplatné dluhové poradenství:

 • komplexní poradenství v oblasti dluhové problematiky,
 • informace o možnosti podání návrhu na povolení oddlužení a jeho vypracování,
 • možnost konzultování současné finanční situace,
 • pomoc s tvorbou vyrovnaného finančního rozpočtu
 • podporu při aktivním řešení neschopnosti splácet dluhy,
 • pomoc při přípravě písemných podkladů,
 • v případě potřeby možnost bezplatné konzultace s advokátem.

Uživatelům je zajištěna:

 • důvěrnost jednání,
 • profesionální a zároveň lidský přístup,
 • mlčenlivost (informace z jednání nebudou poskytovány dalším osobám).

Kontaktní osoby:

Marcela Rajsiglová, DiS.

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.

Martina Klausová, DiS.

Obecný elektronický kontakt:

Adresa

Sociální poradna Kamenná,
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov

Konzultační hodiny

 • pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hod.

Přednášková činnost nejen z oblasti dluhové problematiky

 • Sociální poradna Kamenná nabízí bezplatné přednášky pro širokou i odbornou veřejnost.
 • Přednášky lze uspořádat v učebně Sociálního centra Kamenná nebo v prostorách zájemce (na území Chomutova).
 • Standardní rozsah přednášky jsou 2 vyučovací hodiny (lze však domluvit i jiný rozsah).
 • Konkrétní podoba přednášek se vždy přizpůsobuje danému požadavku a cílové skupině.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na:

Bc. Martina Babková

Dluhová problematika a způsoby řešení

Dluhová problematika je v současné době velmi diskutovaným tématem. Jedná se o celospolečenský problém prolínající se všemi příjmovými skupinami obyvatel. V dluhové pasti se může ocitnout skutečně každý, ať už souhrou nešťastných okolností, nepředvídatelných životních situací, na něž se nelze předem připravit, či přeceněním vlastních schopností. Důležité je nezavírat před dluhy oči a předstírat, že neexistují, nebo předpokládat, že se situace sama „nějak“ vyřeší. To je cesta bez konce, bez cíle a bez šance na normální život.

Pro uživatele služby je připraven tým profesionálů, kteří dokáží společně s ním jeho tíživou finanční situaci rozebrat, zjistit možnosti řešení a pomoci s realizací jak z tohoto bludného kruhu ven. Nejčastější formou, jak se vymanit z dluhové pasti, je možnost podání návrhu na povolení oddlužení. Je to zákonná možnost na tzv. životní restart dlužníka. Tak jako je život každého z nás naprosto unikátní, je i práce s uživatelem a jeho dluhy individuální. Jelikož se jedná o právně komplikovanou a individuální problematiku, je nutné k ní i takto přistupovat, proto je nejvhodnější formou osobní jednání, na němž je možné se v klidu a beze stresu soustředit na komplexní řešení situace.