Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů

Kontaktní formulář slouží k zaslání Vašeho oznámení ve smyslu zákona o ochraně osobních oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Toto oznámení je důvěrné, bude k dispozici pouze ředitelce organizace. Je naprosto zaručena ochrana a anonymita oznamovatele protiprávního jednání.

Oznamovatel uděluje Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen "GDPR").

Vnitřní oznamovací systém

Organizace: Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

Příslušná osoba: Mgr. Alena Tölgová

Telefonní číslo: +420 602 125 112

E-mail: oznameni@soschomutov.cz

Způsoby oznamování

Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

služba,

dobrovolnická činnost,

odborná praxe, stáž. 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2,písm. b) bodu 3, zákona o ochraně oznamovatelů, se vylučuje příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií. 

Osobně:

  • V přiměřené době, nejpozději do 14 dnů, po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Písemně:

  • Formulářem, viz zde.
  • E-mailem na oznameni@soschomutov.cz. 
  • V uzavřené obálce označené NEOTEVÍRAT.

Upozornění:

Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli sankce do výše 50 000 Kč.