Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Registrace sociálních služeb

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 29. 5. 2007 podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních službách a na základě žádosti o registraci sociálních služeb – Městského ústavu sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, od 1. 1. 2012 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace.

Registrace — soupis registrovaných sociálních služeb organizace

Soupis poskytovaných sociálních služeb a názvy zařízení, kde je služba poskytována:

  • domov pro seniory (Domov pro seniory Písečná)
  • domov pro osoby se zdravotním postižením (Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná)
  • denní stacionář (Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná) - pro věkovou skupinu 17 - 64 let
  • denní stacionář (Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná) - pro děti předškolního věku 1 - 5 let
  • azylové domy (Sociální centrum Písečná)
  • odborné sociální poradenství (Sociální centrum Písečná)
  • pečovatelská služba (Centrum denních služeb Bezručova)

Dokumenty ke stažení