Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Kontakty

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (dále SoS Chomutov) na základě schválené zřizovací listiny zajišťují klubovou činnost pro seniory a zdravotně postižené občany.  Služba není poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílem služby je prevence sociálního vyloučení a aktivní trávení volného času seniorů a zdravotně postižených občanů. Klub nabízí rozmanité volnočasové aktivity:

  • pravidelná setkávání - od pondělí do čtvrtka probíhají schůzky jednotlivých skupin
  • besedy, přednášky - vždy na zvolené téma, které skupiny zajímá (bylinky, péče o zdraví, zdravá strava, informace o pečovatelské službě, o zákonu o sociálních službách apod).
  • výlety, rekreace 
  • divadelní představení 
  • soutěže, sportovní odpoledne, apod. - každoročně v Německu – sportovní odpoledne seniorů,  Letní setkání seniorů v Mostě apod.
  • setkávání se zástupci veřejné správy a dalších subjektů

Dále mají členové klubu možnost využívat SENIORNET - bezplatný internet v kavárničce, která je umístěna ve 13. patře DPS Merkur.  

V současné době je ve skupinách klubu seniorů registrovaných více než 300 členů. Každý člen musí mít vyplněný formulář „Přihláška do Klubu seniorů Chomutov“, evidenci zajišťuje vedoucí CDS Bezručova.

Klub seniorů má určeno místo pro setkávání:

Jednotlivé skupiny klubu se scházejí v CDS Bezručova, v jídelně Domu s pečovatelskou službou Merkur. Prostor o kapacitě 56 míst je možné využívat od pondělí do čtvrtka (14:30 – 16:00 hodin).

Kontakt

Vendula Šťastná

Zájemci získají informace o poskytované  službě telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě.