Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Komunitní plánování

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov

Komunitní plán je živý proces, do jehož aktivit se může zapojit v jeho průběhu každý uživatel, poskytovatel služby i široká veřejnost. Jakákoliv spolupráce v tomto směru je velmi vítána a žádoucí.

Město Chomutov již dlouho podporuje komunitním plánováním optimalizaci sítě sociálních a souvisejících služeb na svém území. Aktivně dochází ke snaze propojit všechny aktéry, kteří se sítě sociálních a souvisejících služeb dotýkají.

Posláním komunitního plánování je zajistit optimální síť sociálních a souvisejících služeb, které budou pro občany dostupné, kvalitní, budou odpovídat poptávce a potřebám občanů daného území.

Pro efektivní rozvoj této oblasti jsou potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. Za tímto účelem fungují tzv. Pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti, jejichž výstupy jsou jedním ze stavebních kamenů komunitního plánování.

Komunitní plán je dalším dokumentem v pořadí, který určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb a programů nejen ve městě Chomutově, ale i v rámci ORP Chomutov.

Pracovní skupiny:                                                                                           

  1. Rodina, děti a mládež                                                                             
  2. Senioři                                                                                                     
  3. Osoby se zdravotním postižením                                                               
  4. Osoby v krizových situacích     
  5. Osoby s duševním onemocněním               

Kontakty na členy řídící skupiny:   

Mgr. Jana Hronová
Manažerka komunitního plánování