Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Stravování DPS Merkur

CDSKontakt

Centrum denních služeb Bezručova Bezručova 4512, 430 03 Chomutov 

Vedoucí 

Bc. Vendula Šťastná


VendulaTel.: +420 728 765 792

 E-mail: stastna@soschomutov.cz

 
 
 
Provozní stravovacího provozu     

Lucie Mazancová           

Zákaz vstupu - návykové látky

Informace o službě: 

Stravovací provoz Centra denních služeb Bezručova, Bezručova 4512, Chomutov, sídlící v Domě s pečovatelskou službou Merkur, poskytuje službu stravování – oběd pro seniory starší 65 let s trvalým bydlištěm ve městě Chomutov a jeho spádových obcí. 

Úhrada za oběd činí                                                 95 Kč/porce

(obědem se rozumí hlavní jídlo a polévka)

Dovoz stravy                                                            30 Kč/oběd

Zapůjčení jídlonosiče s termoobalem                    30 Kč/měsíc

Zájemci získají  další informace o poskytované službě telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě.

Dokumenty

Jídelní lístky