Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Informace o službě

 

Zákaz vstupu - návykové látky

Sociální poradna (SP Kamenná)

Posláním SP Kamenná je prostřednictvím kvalitní, profesionální a efektivní sociální služby podpořit a pomoci osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci.

V rámci odborného sociálního poradenství se pracovníci zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, sledují příčiny jejího vzniku, pomáhají získat vhled do situace a podporují jej při hledání reálných východisek směřujících ke stabilizaci jeho sociální situace.

Cílem poradenské činnosti je působit na klienty tak, aby byla podporována jejich aktivita a samostatnost, důraz je kladen zejména na to, aby byla podnícena motivace klientů k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v jejich nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina:

Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v krizi od 16 let věku, za doprovodu zákonného zástupce a dospělým od 18 let – nad 80 let.

Nabízíme bezplatné poradenství v oblastech:

Externí služby:

Dále je možné pro osoby v nepříznivé sociální situaci využít služeb externích pracovníků, a to v podobě advokáta (právní poradenství) a pracovníků intervenčního centra (pomoc osobám ohroženým domácím násilím).

Služba bezplatného advokáta je poskytována vždy v individuálních termínech 2x do měsíce v Sociální poradně Kamenná. Na daný termín je nutné se předem objednat, a to prostřednictvím pracovníků SP Kamenná na tel. 728 897 523, 601 053 316, 601 053 229, 601 053 375, 601 053 392. Advokát své služby poskytuje pouze v rovině poradenství, tzn., že nemůže klientovi zpracovat žádný dokument. Se zpracováním (určitých typů) dokumentů mohou pomoci sociální pracovnice.

V případě potřeby intervenčního centra je taktéž nutné provést objednání termínu, a to přímo u pracovníků intervenčního centra na telefonnní lince 475 511 811. Pracovníci intervenčního centra se zájemcem udělají vstupní pohovor, na základě kterého zájemci sdělí příslušný termín návštěvy, jež se odehrává v prostorách SP Kamenná.

Povinnosti klientů:

Povinností všech klientů je součinnost při řešení vlastní nepříznivé situace.

Doporučení pro klienty:

  • Dodržujte sjednané termíny (v případě, že se na sjednaný termín nemůžete dostavit, kontaktujte pracovnice poradny a sjednejte si termín nový).
  • Pro snažší a rychlejší práci mějte připraveny potřebné dokumenty (exekuční tituly, rozsudky soudu apod.).
  • Pokud si přejete, aby se jednání zúčastnil i Váš doprovod, je jeho přítomnost v kanceláři samozřejmostí. 

Volná pracovní místa