Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Informace o službě

 

Asistovaný kontakt dočasně pozastaven. 

 

Sociální poradna (SP Palackého)

Posláním SP Palackého je prostřednictvím kvalitní, profesionální a efektivní sociální služby podpořit a pomoci osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci.

V rámci odborného sociálního poradenství se pracovníci zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, sledují příčiny jejího vzniku, pomáhají získat vhled do situace a podporují jej při hledání reálných východisek směřujících ke stabilizaci jeho sociální situace.

Cílem poradenské činnosti je působit na klienty tak, aby byla podporována jejich aktivita a samostatnost, důraz je kladen zejména na to, aby byla podnícena motivace klientů k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v jejich nepříznivé sociální situaci.

V rámci odborného sociálního poradenství mohou klienti také využít terénních služeb, kdy sociální pracovnice doprovodí klienta na jednání na úřadech, soudech apod. Terénní sociální služba je poskytována na území města Chomutova a jeho spádových obcí. 

Zákaz vstupu - návykové látky

Cílová skupina:

Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v krizi od 16 let věku, za doprovodu zákonného zástupce a dospělým od 18 let – nad 80 let.

Nabízíme bezplatné poradenství v oblastech:

 • sociálně-právní poradenství, 
 • dluhové a finanční poradenství,
 • bezplatné vypracování návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot),
 • partnerské, manželské a rodinné poradenství,
 • poradenství pro pozůstalé,
 • poradenství pro seniory,
 • asistovaný kontakt,
 • poradenství u nelátkových závislostí.          

Externí služby:

Dále je možné pro osoby v nepříznivé sociální situaci využít služeb externích pracovníků, a to v podobě advokáta (právní poradenství) a pracovníků intervenčního centra (pomoc osobám ohroženým domácím násilím).

Služba bezplatného advokáta je poskytována vždy v individuálních termínech 2x do měsíce v Sociální poradně Palackého. Na daný termín je nutné se předem objednat, a to prostřednictvím pracovníků SP Palackého na tel. 601 053 316, 601 053 229, 601 053 375. Advokát své služby poskytuje pouze v rovině poradenství, tzn., že nemůže klientovi zpracovat žádný dokument. Se zpracováním (určitých typů) dokumentů mohou pomoci sociální pracovnice.

V případě potřeby intervenčního centra je taktéž nutné provést objednání termínu, a to přímo u pracovníků intervenčního centra na telefonnní lince 475 511 811. Pracovníci intervenčního centra se zájemcem udělají vstupní pohovor, na základě kterého zájemci sdělí příslušný termín návštěvy. Intervenční centrum své konzultace poskytuje v prostorách Denního stacionáře PAS Kamenná, na adrese Kamenná 5164, 430 04 Chomutov.

Povinnosti klientů:

Povinností všech klientů je součinnost při řešení vlastní nepříznivé situace.

Doporučení pro klienty:

 • Dodržujte sjednané termíny (v případě, že se na sjednaný termín nemůžete dostavit, kontaktujte pracovnice poradny a sjednejte si termín nový).
 • Pro snažší a rychlejší práci mějte připraveny potřebné dokumenty (exekuční tituly, rozsudky soudu apod.).
 • Pokud si přejete, aby se jednání zúčastnil i Váš doprovod, je jeho přítomnost v kanceláři samozřejmostí.