Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Informace o službě

 

Zákaz vstupu - návykové látky

 

Sociální poradna (SP Palackého)

Posláním SP Palackého je prostřednictvím kvalitní, profesionální a efektivní sociální služby podpořit a pomoci osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci.

V rámci odborného sociálního poradenství se pracovníci zaměřují na zjišťování rozsahu a charakteru nepříznivé sociální situace klienta, sledují příčiny jejího vzniku, pomáhají získat vhled do situace a podporují jej při hledání reálných východisek směřujících ke stabilizaci jeho sociální situace.

Cílem poradenské činnosti je působit na klienty tak, aby byla podporována jejich aktivita a samostatnost, důraz je kladen zejména na to, aby byla podnícena motivace klientů k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v jejich nepříznivé sociální situaci.

V rámci odborného sociálního poradenství mohou klienti také využít terénních služeb, kdy sociální pracovnice doprovodí klienta na jednání na úřadech, soudech apod. Terénní sociální služba je poskytována na území města Chomutova. 

Cílová skupina:

Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám v krizi od 16 let věku, za doprovodu zákonného zástupce a dospělým od 18 let – nad 80 let.

Nabízíme bezplatné poradenství v oblastech:

 • sociálně-právní poradenství, 
 • dluhové a finanční poradenství,
 • bezplatné vypracování návrhu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot),
 • partnerské, manželské a rodinné poradenství,
 • poradenství pro pozůstalé,
 • poradenství pro seniory,
 • asistovaný kontakt,
 • poradenství u nelátkových závislostí.          

Externí služby:

Dále je možné pro osoby v nepříznivé sociální situaci využít služeb externích pracovníků, a to v podobě advokáta (právní poradenství) a pracovníků intervenčního centra (pomoc osobám ohroženým domácím násilím).

Služba bezplatného advokáta je poskytována vždy v individuálních termínech 2x do měsíce v Sociální poradně Palackého. Na daný termín je nutné se předem objednat, a to prostřednictvím pracovníků SP Palackého na tel. 601 053 316, 601 053 229, 601 053 375. Advokát své služby poskytuje pouze v rovině poradenství, tzn., že nemůže klientovi zpracovat žádný dokument. Se zpracováním (určitých typů) dokumentů mohou pomoci sociální pracovnice.

V případě potřeby intervenčního centra je taktéž nutné provést objednání termínu, a to přímo u pracovníků intervenčního centra na telefonnní lince 475 511 811. Pracovníci intervenčního centra se zájemcem udělají vstupní pohovor, na základě kterého zájemci sdělí příslušný termín návštěvy. Intervenční centrum své konzultace poskytuje v prostorách Sociálního centra Kamenná, na adrese Kamenná 5164, 430 04 Chomutov (po dobu rekonstrukce sociálního centra jsou konzultace poskytovány ve středisku Centra denních služeb Bezručova, na adrese Bezručova 4512, 430 03 Chomutov).

Povinnosti klientů:

Povinností všech klientů je součinnost při řešení vlastní nepříznivé situace.

Doporučení pro klienty:

 • Dodržujte sjednané termíny (v případě, že se na sjednaný termín nemůžete dostavit, kontaktujte pracovnice poradny a sjednejte si termín nový).
 • Pro snažší a rychlejší práci mějte připraveny potřebné dokumenty (exekuční tituly, rozsudky soudu apod.).
 • Pokud si přejete, aby se jednání zúčastnil i Váš doprovod, je jeho přítomnost v kanceláři samozřejmostí. 

Aktualita

Milostivé léto

Od 1. července 2023 začalo platit další Milostivé léto 2023. Bližší informace získáte v Sociální poradně Palackého na tel.: 702 299 706 nebo pomocí emailu poradna@soschomutov.cz.

Další informace získáte také na webových stránkách www.milostiveleto.cz