Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Informace o službě

 

Zákaz vstupu - návykové látky

 

Azylový dům Písečná (AD Písečná)EU

Posláním AD Písečná je prostřednictvím pobytové služby umožnit osamělým ženám, mužům, matkám/ženám či rodinám s dětmi řešit vlastní nepříznivou Azylový důmsituaci spojenou se ztrátou bydlení a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

Snahou je podpořit schopnosti a dovednosti klienta, aby se dokázal nejenom začlenit zpět do pracovního procesu, získat samostatné bydlení, ale i zvýšit jeho samostatnost, sebevědomí, odpovědnost a posílit rodičovské kompetence.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je sociální služba určena):

Muži, ženy, matky/ženy s dětmi (0 - 18 let) a rodiny s dětmi (0 - 18 let), děti  jsou přijímány pouze se zákonným zástupcem.

Službu nemůžeme poskytnout osobám, které potřebují psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, osobám s mentálním a smyslovým handicapem, osobám vyžadující bezbariérovost.   

Kapacita a ubytování: 

AD Písečná disponuje 16 standardně vybavenými pokoji, na každém oddělení se nachází společenská místnost, společné sociální zařízení a kuchyňka. Celková kapacita je 50 lůžek. Muži, ženy, matky/ženy s dětmi a rodiny s dětmi jsou ubytováni na samostatných odděleních, děti pouze společně se zákonným zástupcem.

Ubytování se poskytuje zpravidla na 1 rok.

V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina), studená a teplá voda. Po dohodě s vedoucí střediska si může uživatel pokoj vybavit vlastními doplňky (květina, obrázek…), popřípadě menšími elektrospotřebiči, např. rádio, jejichž revizi hradí klient z vlastních zdrojů.

Co klientům nabízíme:

  • podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
  • podmínky pro osobní hygienu a úklid,
  • možnost praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nejčastější dotazy

Kolik stojí pobyt v Azylovém domě Písečná?

Podrobněji naleznete: Azylový dům - žádosti, dokumenty, úhrady.

Máte v azylovém domě jednolůžkové pokoje?

Azylový dům nedisponuje jednolůžkovými pokoji.

  • oddělení žen - 4x dvoulůžkové pokoje a 1x třílůžkový pokoj,
  • oddělení matek - 5 pokojů - každá matka bydlí se svými dětmi, 
  • oddělení mužů - 3 pokoje - třílůžkový, čtyřlůžkový, pětilůžkový,
  • oddělení rodin s dětmi - 3 pokoje -  třílůžkový, čtyřlůžkový, sedmilůžkový.

Mohu si azylový dům prohlédnout předem?

Ano, každý žadatel je na tuto možnost upozorňován a v případě zájmu je azylovým domem proveden.

Mohou klienti azylového domu přijímat návštěvy?

Uživatel našeho azylového domu má možnost v průběhu dne přijímat návštěvy v návštěvní místnosti denně od 9:00 hod. do 20:00 hod.