Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Informace o službě

 

Zákaz vstupu - návykové látky

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná (DOZP Písečná)

Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Kapacita: 28 lůžek
 • Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě.

Posláním našeho domova je poskytování pobytové služby osobám, které jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Služba je určena pro mentálně postižené osoby od 19 let věku, u nichž se může vyskytnout i jiné zdravotní postižení. 

Cílem služby je poskytovat klientům celodenní a potřebnou komplexní péči, zejména však:

 • podporovat a rozvíjet jejich soběstačnost s ohledem na schopnosti, možnosti a zdravotní stav,
 • zajistit smysluplné a aktivní trávení volného času,
 • začlenit klienty do společnosti,
 • podporovat v kontaktu s rodinou a jejich blízkými.

Ubytování

DOZP Písečná disponuje 9 vybavenými pokoji/ložnicemi ve dvou podlažích, na každém patře se nachází společenská místnost, společné sociální zařízení, kuchyňka a jídelna. Klienti jsou ubytováni převážně ve vícelůžkových pokojích a jsou rozděleni dle pohlaví. Dva pokoje mají vlastní sociální zařízení. 

Z provozních důvodů není možné chovat žádná domácí zvířata na pokojích klientů.

Stravování

Stravování pro klienty probíhá formou vlastních výběrů dle jídelního lístku. Jídelní lístek je členěn dle dietní typologie a pestrosti stravy. Na každém patře domova je klientům k dispozici chladnička, varná konvice, mikrovlnná trouba. 

Strava je poskytována 4x denně, u diabetiků 5x denně. Klient by měl při výběru jídel dodržovat dietu doporučenou lékařem. Zajišťujeme stravu také těm, kteří vyžadují i zvláštní způsob stravování (mixovaná strava, příjem sondou, diabetická dieta, šetřící dieta). Jiné způsoby stravování není služba schopna zajistit (bezlepková dieta, neslaná strava, vegetariánská strava apod.).

Práva a povinnosti jsou stanoveny v:

V budově je v rámci pobytové služby k dispozici:

 • vybavená herna,
 • specializovaná počítačová jednotka,
 • místnost pro relaxační terapii (snoezelen) a bazální stimulaci,
 • canisterapie.

Součástí zařízení je velká udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity s krbem, venkovním posezením a altány.

Klientům nabízíme volnočasové aktivity:

 • různé zájmové činnosti (ruční práce, keramika, pečení, paměťová cvičení, společenské hry apod.),
 • výlety, zájezdy, besedy na různá témata a další,
 • volně přístupný internet.

Pro klienty je k dispozici doprava vozidly, která jsou přizpůsobena jejich potřebám.

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě a způsobu přijetí telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě DOZP Písečná.