Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Dluhová problematika

Sociální poradna Kamenná nabízí bezplatné dluhové poradenství

  • komplexní poradenství v oblasti dluhové problematiky,
  • informace o možnosti podání návrhu na povolení oddlužení a pomoc s jeho vyplněním,
  • možnost konzultování současné finanční situace,
  • podpora při aktivním řešení neschopnosti splácet dluhy,
  • pomoc při přípravě písemných podkladů,
  • v případě potřeby možnost bezplatné konzultace s právníkem.

Uživatelům je zajištěna:

  • anonymita a důvěrnost jednání,
  • mlčenlivost.

Informace z jednání nebudou poskytovány dalším osobám. Využijte dluhovou kalkulačku pro Váš rodinný rozpočet. Splátkový kalendář (daňové nedoplatky = pokuty a místní poplatky) Spočítejte si optimální výši a dobu splátek, včetně úroku za povolení posečkání a úhrady nedoplatku ve splátkách.

Forma poradenství:

  • osobní kontakt:

Bc. Lucie Pastyříková, DiS. , DiS., Marcela Rajsiglová, DiS. nebo Bc. Martina Babková 

  • telefonický kontakt:

+420 474 659 241, +420 474 620 005, +420 728 897 523

  • prostřednictvím e-mailu:

poradna@soschomutov.cz
 

Adresa

Sociální poradna Kamenná
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov

Hodiny pro veřejnost

  • pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hod.

V případě nepřítomnosti pracovníka poradny volejte ve výše uvedených hodinách na tel. 728 897 523.

Konzultace lze domluvit i mimo stanovené hodiny.

Přednášky z oblasti nejen dluhové problematiky

  • Sociální poradna Písečná nabízí bezplatné přednášky pro širokou veřejnost
  • přednášky lze uspořádat v učebně Sociálního centra Písečná, nebo v prostorách zájemce (na území Chomutova)
  • standardně v rozsahu 2 vyučovacích hodin (lze domluvit i jiný rozsah)
  • konkrétní podoba přednášek se vždy přizpůsobuje danému požadavku a cílové skupině

Pro podrobnější informace se můžete obrátit na:

Bc. Martina Babková