Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Dozorčí rada

V prosinci 2018 byla zřizovatelem jako kontrolní a iniciativní orgán Sociálních služeb Chomutov jmenována dozorčí rada. Její členy je oprávněn jmenovat či odvolávat zřizovatel organizace, tedy statutární město Chomutov.

Činnost dozorčí rady se zaměřuje především na skutečnosti, zda je činnost organizace prováděna v souladu se zřizovací listinou a obecně závaznými právními předpisy. Účastní se projednávání koncepce rozvoje organizace. V kompetenci tohoto orgánu je rovněž sledování hospodaření organizace, nakládání s finančními prostředky, čerpání z fondů organizace a plnění finančního plánu.

Svá zjištění, návrhy a vyjádření projednává s ředitelkou organizace a zřizovatelem.

Pro výkon své činnosti jsou členové oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti organizace.

Působení dozorčí rady v příspěvkové organizaci, i když je neobvyklé, vychází z právního ustanovení dozorčích rad v obchodních organizacích, jako jsou akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným apod.

Pro naši organizaci je činnost dozorčí rady přínosná pro nové názory, pohledy na projednávanou problematiku, náměty na další rozvoj organizace a mnoho dalšího.

V současné době jsou členy dozorčí rady zastupitelé statutárního města Chomutova:

  • Ing. Ladislav Drlý
  • Bc. Jiří Kratochvíl
  • MUDr. Martin Krákora