Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Telefonická krizová pomoc

Telefonická krizová pomoc je služba poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Představuje důležitou pomoc lidem, kteří se octnou v problémech, ale nedokáží nebo nechtějí požádat o pomoc jinde, ať už kvůli obavě z prozrazení totožnosti, kvůli ostychu, případně z jiných důvodů.

Na telefonických krizových linkách vždy pracují vyškolení odborníci, kteří jsou volajícímu schopni poskytnout okamžitou krizovou intervenci a v případě potřeby mu pomohou zvládnout první krok k tomu, aby svou situaci začal efektivně řešit.  

Telefonické krizové linky zajišťují pomoc a podporu v mnoha oblastech, jako je například domácí násilí, vztahové a rodinné potíže, sebevražedné tendence, životní krize apod.  V následujícím odkazu najedete kontakty na telefonické krizové linky, které můžete v případě potřeby využít.

Telefonické krizové linky v Ústeckém kraji:

Linka duševní tísně – non stop krizová linka

 • telefon: 476 701 444
 • provozní doba: non stop

Krizová poradna – krizová linka

 • telefon: 412 502 129,
 • mobil: 732 599 451

Provozní doba:

 • PO 12:00 – 16:00 hodin;
 • ÚT 14:00 – 18:00 hodin;
 • ST, ČT 13:00 – 17:00 hodin

Centrum krizové intervence – non stop krizové centrum

 • telefon: 475 603 390
 • provozní doba: non stop

Intervenční centrum – místo pro lidi v krizi, poradna

 • telefon: 475 511 811

Provozní doba:

 • PO 8:00 – 18:00 hodin;
 • ÚT 8:00 – 12:00 hodin;
 • ST 8:00 – 18:00 hodin;
 • ČT 8:00 – 12:00 hodin;
 • PÁ 8:00 – 16:00 hodin

Krizová poradna – krizové centrum

 • telefon: 412 563 108,
 • mobil: 732 599 451

Provozní doba:

 • PO - ST 9:00 – 17:00 hodin;
 • ČT 14:00 – 19:00 hodin;
 • PÁ 10:00 – 14:00 hodin

Telefonické krizové linky v Praze:

Linka psychopomoci - krizová linka

 • telefon: 224 214 214
 • provozní doba: PO - PÁ 9:00 – 21:00 hodin

Růžová linka – krizová linka pro děti a mladistvé

 • telefon: 272 736 263
 • provozní doba:
 • PO - PÁ 8:00 – 20:00 hodin;
 • SO, NE 14:00 – 20:00 hodin

Dětské krizové centrum – non stop linka pomoci pro děti a mládež do 26 let

 • telefon: 241 484 149
 • provozní doba: nonstop

Linka bezpečí – non stop krizová linka a internetová poradna pro děti a mládež do 18 let (pro studenty do 26 let)

 • linka funguje ZDARMA
 • telefon: 116 111
 • Internetová linka důvěry: lb@linkabezpeci.cz
 • Chat: chat.linkabezpeci.cz
 • provozní doba: nonstop

SOS centrum Diakonie - krizové centrum, internetová poradna

 • telefon: 222 521 912, 777 734 173
 • email: sos@diakoniecce.cz
 • provozní doba: PO - PÁ 9:00 – 20:00 hodin

Acorus – non stop krizová linka pro oběti domácího násilí

 • telefon: 283 892 772, 605 370 397
 • provozní doba: nonstop

Antidiskriminační linka - linka pro oběti násilí z nenávisti a diskriminace (Romové, menšiny, cizinci...)

 • bezplatný telefon: 800 307 307
 • provozní doba: PO - PÁ 9:00 – 17:00 hodin

Poradna pro dětské oběti násilí RŮŽOVKA

 • telefon: 272 736 263

provozní doba:

 • PO - PÁ 8:00 -20:00 hodin;
 • SO, NE 14:00 -20:00 hodin