Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Dobrá praxe

S aktivitami dětí se můžete seznámit prostřednictvím níže uvedených odkazů:

Akce a činnosti, fotogalerie

Dobrá praxe:

  • Prohlídky prostor před podáním žádosti či nástupem dítěte.
  • Individuální plánování adaptačního procesu u dítěte – v první den nástupu možnost přítomnosti rodiče nebo zákonného zástupce.
  • Dlouhá provozní doba – od 5:30 do 18:30 hod., možný nástup v průběhu dne dle potřeb zákonného zástupce.
  • Sezónní akce pro děti, jejich rodiče a prarodiče – společné tvoření, vánoční besídky, loučení s dětmi odcházejícími do MŠ, apod.
  • Přeprava dětí na akce služebním vozem Sociálních služeb Chomutov.