Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Dobrá praxe

S aktivním trávením volného času klientů se můžete seznámit osobně ve službě popřípadě  prostřednictvím níže uvedených odkazů:

Fotogalerie/videa

Dobrá praxe:

Návštěvy v sociálně terapeutické dílně

Klienti dochází střídavě do dílny a do cvičného bytu, kde se učí různé domácí práce, včetně práce na zahradě.

Canisterapie

Klienti využívají terapeutické psy pro individuální léčebný kontakt s cílem k posílení žádoucího chování nebo utlumení chování nežádoucího.

Snoezelen

Stimulační místnost se světelnými (vodní válce, barevná světla…) i zvukovými předměty, které rozvíjí nebo udržují smysly (hmatové, čichové, zrakové). Jsou zde prováděny různé stimulační techniky, včetně bazální stimulace.

Práce na mobilním záhoně

Cílem je bezprostřední kontakt s přírodou, zlepšuje jemnou motoriku, svalovou sílu, povzbuzuje smysly. Práce má vzdělávací charakter. Klienti sází zeleninu pro využití v kuchyni, věnují se i sázení květin.

Využívání interaktivní tabule a SenTable

Cílem je rozvíjet kognitivní funkce, jemnou i hrubou motoriku a smysly. K dispozici jsou CD s různými výukovými programy, činnost lze praktikovat skupinově i individuálně.

Klienti se zúčastňují regionálních a celorepublikových soutěží a akcí:

  • Projekt Modrý slon
  • Kamínkování
  • Výtvarné setkání
  • Den ve fitness
  • Diskotéka pro handicapované

Volná pracovní místa

Aktualita

Milostivé léto

Od 1. července 2023 začalo platit další Milostivé léto 2023. Bližší informace získáte v Sociální poradně Kamenná na tel.: 702 299 706 nebo pomocí emailu poradna@soschomutov.cz.

Další informace získáte také na webových stránkách www.milostiveleto.cz