Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

S čím potřebujete pomoci

Pečovatelská služba nabízí pomoc v těchto oblastech: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Pomov při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006, vyhlášky 505/2006 Sb. a v souladu s Regionální kartou služeb ÚK

Odkaz na kompletní nabídku Regionální karty služeb ÚK:

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1739280

 

Pečovatelská služba poskytuje své úkony za aktivní účasti klienta.