Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Dluhové poradenství

Sociální poradna Palackého nabízí bezplatné dluhové poradenství:

 • komplexní poradenství v oblasti dluhové problematiky,
 • informace o možnosti podání návrhu na povolení oddlužení a jeho vypracování,
 • možnost konzultování současné finanční situace,
 • pomoc s tvorbou vyrovnaného finančního rozpočtu
 • podporu při aktivním řešení neschopnosti splácet dluhy,
 • pomoc při přípravě písemných podkladů,
 • v případě potřeby možnost bezplatné konzultace s advokátem,
 • možnost doprovodu k soudu a do jiných organizacích a institucí.

Klientům je zajištěna:

 • důvěrnost jednání,
 • profesionální a zároveň lidský přístup,
 • mlčenlivost (informace z jednání nebudou poskytovány dalším osobám).

Kontaktní osoby:

Bc. Lucie Pastýříková, DiS.

Obecný elektronický kontakt:

Adresa

Sociální poradna Palackého,
Palackého 4505, 430 02 Chomutov

Konzultační hodiny

  Ambulance  Terén
Pondělí 8:00 - 13:00  13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:00   
Středa 13:00 - 17:00 8:00 - 13:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00   
Pátek  8:00 - 13:00    

 

Dluhová problematika a způsoby řešení

Dluhová problematika je v současné době velmi diskutovaným tématem. Jedná se o celospolečenský problém prolínající se všemi příjmovými skupinami obyvatel. V dluhové pasti se může ocitnout skutečně každý, ať už souhrou nešťastných okolností, nepředvídatelných životních situací, na něž se nelze předem připravit, či přeceněním vlastních schopností. Důležité je nezavírat před dluhy oči a předstírat, že neexistují, nebo předpokládat, že se situace sama „nějak“ vyřeší. To je cesta bez konce, bez cíle a bez šance na normální život.

Pro klienty služby je připraven tým profesionálů, kteří dokáží společně s ním jeho tíživou finanční situaci rozebrat, zjistit možnosti řešení a pomoci s realizací jak z tohoto bludného kruhu ven. Nejčastější formou, jak se vymanit z dluhové pasti, je možnost podání návrhu na povolení oddlužení. Je to zákonná možnost na tzv. životní restart dlužníka. Tak jako je život každého z nás naprosto unikátní, je i práce s klientem a jeho dluhy individuální. Jelikož se jedná o právně komplikovanou a individuální problematiku, je nutné k ní i takto přistupovat, proto je nejvhodnější formou osobní jednání, na němž je možné se v klidu a beze stresu soustředit na komplexní řešení situace.